Bredbandstatus Eda kommun Sept 2021

Under v.37 kommer schaktarbeten att påbörjas i Ämterud, Fjäll och Sätravägen. Dessutom kommer ett lag starta upp i Gröttvål ute i Fjäll. Sedan följer schaktning från norr till söder i Fjäll och från Ämterud upp mot Sandalen-Morokulien vilket beräknas pågå till och med oktober månad.

Allteftersom schaktning är klart kommer installationer att påbörjas.

De flesta schakten är klara i Norra och Södra By och där inväntar man ett par tryckningar för att kunna binda ihop näten.

För övriga delar av kommunen återkommer vi så fort vi får info från entreprenören, vars ambition kvarstår att allt ska vara installerat och klart före årsskiftet.