Bredbandstatus Eda kommun oktober 2019

För återstående föreningar / tätorter har Eda kommun fått följande statusrapport från Relacom vid möte 2019-10-21

Norra Järnskog

Efter okt. månad kommer 80 kunder att vara inkopplade.
För de fastigheter som ligger i Hovsten kommer el att dras fram och då samförläggs fiber samtidigt
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Västra Järnskog

Målsättningen är oförändrad, dvs. att området ska vara färdigbyggt innan årets slut.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Södra Järnskog

Man beräknar att här kommer vissa delar att bli försenade och att hela området inte kommer att vara klart förrän tidigast under första kvartalet under 2020. Brårud kommer att färdigställas under 2020.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Morast/Lersjön

Inkoppling av kunder har påbörjats och målsättningen att allt ska vara klart före årsskiftet kvarstår. Lersjön kommer att kopplas in under 2020 men arbetet med stamnätet som kommer att hängas i elstolparna beräknas starta under hösten.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Eda Glasbruk

Saknar fiberförening eftersom det är en tätort och byggs därför ut av Skanova själva.
Problemet med att ta sig över älven är löst och arbetet med accessnätet ut till kunder pågår.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Övriga föreningar

I augusti väntade vi på besked från Skanova/Telia angående de föreningar och undantagna fastigheter som ännu inte var påbörjade och som ingår i de statliga medel som anslagits för att bygga klart i Eda kommun.

Länsstyrelsen har nu tillsammans med Region Värmland kallat till möte den 19/11 om hur det blir med utbyggnaden av dessa områden. Ett möte som uppskattas av Eda kommun för att reda ut de ev. hinder som finns för att komma igång.

I påbörjade föreningar finns enstaka fastigheter som ska diskuteras hur vi når dem samt att vi vill ha klartecken hur det blir med Norra och Södra By, samt de föreningar som hittills ej är avropade ( Häljeboda, Fjäll och Ämterud).