Bredbandstatus Eda kommun november 2019

Norra Järnskog

4 kunder kvarstår som kommer att få uppkoppling under början av 2020.
Området kommer att slutbesiktigas inom en snar framtid.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Västra Järnskog

Här har det rört på sig rejält. 45 anslutningar ska vara inkopplade till 30/11 och resterande till årsskiftet.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Södra Järnskog

Samma målsättning som senast. Färdigställande för området är första kvartalet under 2020. Brårud kommer färdigställas under 2020.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Morast/Lersjön

Endast ett 10-tal kunder återstår att koppla upp. När det gäller optofiber upp till Lersjön är avtal med Ellevio påskrivet och klart, fiber för upphängning beställd och arbetet kommer att påbörjas någon gång under första kvartalet 2020.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Eda Glasbruk

Merparten av installationerna börjar bli klart.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Övriga föreningar

Eda kommun (Jan Hellström och Johanna Söderberg) har haft träff med Teliakoncernen, där även Region Värmland och Länsstyrelsen deltog. Mötet kändes väldigt bra och vi fick klara uttalanden från Telia att de kommer att bygga färdigt i vår kommun.

Ett nytt möte mellan Länsstyrelsen och Telia sker på fredag 29/11 då det förhoppningsvis också presenteras slutgiltig ekonomisk lösning och framförallt när det sker. Även om det här är en långsam process så har vi inom kommunen ändå stor tillit till de uttalanden som Telia har gjort.