Bredbandstatus Eda kommun mars 2019

Det våras för Eda kommun och fiberutrullningen !!

Skanova som kommer att äga och drifta alla fiberföreningarnas nät har beviljats 15 Mkr, dedikerade för Eda kommuns fiberföreningar, i den statliga satsning som görs för att så många som möjligt ska få tillgång till fiber. Pengarna betalas ut via länsstyrelsen som nu delgivit sitt beslut.

I första hand kommer pengarna att användas för de fastigheter som man ansett olönsamma att bygga till (ett drygt 60-tal) och dessutom till Norra och Södra By som ej var med från början.

Det är viktigt att påpeka att pengarna endast får användas för fiberföreningarna i Eda och det innebär troligen att ytterligare utbyggnad kommer att ske för att stärka den digitala infrastrukturen.

När det gäller stamnätsutbyggnaden fortskrider arbetet för fullt i Morast, ett arbete som trots vintern har gått mycket bra. Strax fortsätter också arbetet i Södra Järnskog där vi samförlägger med Ellevio där det är möjligt.

Förhoppningsvis kommer nu de nya pengarna att sätta fart på planeringen hos kommunikations-operatören Zitius gällande de fiberföreningar som ej har kommit igång med byggandet.

Vi ser fiberljuset i tunneln.