Bredbandstatus Eda kommun Mars 2018

Vid ett möte med länsstyrelsen 20/3 presenterade Eda kommun de områden som är svåra att få utbyggda på kommersiell grund. Alla fastigheter som entreprenören pekat ut fanns med och stämde väl överens med den kartläggning länsstyrelsen själva gjort över områden som bedömts svåra att nå utan stödpengar.

Vi som deltog i mötet fick känslan att stödpengar som söks av vår kommunikationsoperatör Zitius kommer att tillföras vår utbyggnad.

En utlysningsperiod är satt till 1/5 – 30/6 och därefter kommer ett beslut att tas över vilka som får pengar och storleken på summan.

Planeringen för hur vi går fram med utbyggnaden pågår för fullt och som ytterligare draghjälp har vi fått reda på att Ellevio kommer att markförlägga mycket elkabel i Södra Järnskog vilket gör att samförläggning kommer att ske där så är möjligt.

Glad Påsk till alla fibervänner