Bredbandstatus Eda kommun maj 2021

Äntligen har det börjat våras och likaså för den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen.

Peab Anläggning AB som kommer att slutföra arbetet har gjort all grovplanering och merparten av de markavtal som krävs för resp. område. Man har etablerat ett platskontor i Fortums gamla lokaler vid kraftverket i Charlottenberg och sedan några dagar tillbaks är fältarbetet påbörjat.

Man kommer att börja med Eda Fjäll och Södra/Norra By samt därefter Emterud och Häljeboda. Alla fastigheter som har blivit orderbekräftade av Telia sen tidigare kommer att tas fortlöpande under året.

Exakta datum för när varje område påbörjas är svårt att säga men ambitionen från Peab Anläggning AB är att allt arbete inom kommunen, som de har åtagit sig, ska vara slutfört under innevarande år.

Under tiden som byggnationen pågår kan efteranmälningar som inkommer ev. tas med om fastigheterna ligger i absolut närhet av befintlig kanalisation annars kommer det i ett senare skede.

All efteranslutning bestäms av TeliaCompany som upphandlat Peab Anläggning AB som entreprenör.