Bredbandstatus Eda kommun maj 2019 

Grävmaskin

Måndag 6/5 påbörjades planeringsarbetet för Västra Järnskog. Stamledningen finns redan på plats och nu planeras för hur föreningsnätet ska dras. Mycket är klart sen tidigare men eftersom eledningar har grävts ned på vissa ställen och samförläggning skett är det viktigt att ”pussla” ihop det hela.

Relacom kommer att på plats inspektera och sedan ta fram fullständigt underlag. Ambitionen är att grävarbetet ska komma igång innan maj månads utgång. Västra Järnskog är ett område som Skanova avropat för utbyggnad hos Relacom, dock får inte sträckan till Nolgård påbörjas förrän upphandling är klart för de bidragspengar som Skanova ansökt om och beviljats.

Eftersom bidragspengarna för undantagna fastigheter är statliga medel måste upphandling ske innan byggnation kan påbörjas. Detta innebär att för kvarvarande fiberföreningar (Ämterud, Häljeboda och Fjäll) påbörjas inte föreningsnätet förrän upphandling är klar. Vi räknar med att detta ska vara klart kring halvårsskiftet och att vi därefter kan börja planera för dessa områden.

Allt är nu klart för inkoppling av abonnenterna i Norra Skillingmark och arbetet startar omgående.

I Södra Järnskog fortsätter utrullningen av stamnätet och delvis föreningsnätet, tillsammans med Ellevio och där har man nått ända ner till Saxebyn.

I Morast pågår arbetet för fullt med kanalisation för både stam- och föreningsnät, vilka så småningom också ska förses med fiber. Realistiskt är att någon gång under hösten (aug-sept) börjar man koppla in de första abonnenterna.

Gällande stamnätet så håller vi på att blåsa i fiber på sträckan Charlottenberg – Häljeboda och planerar för grävning av stamnätssträckan Häljeboda – Håvilsrud.