Bredbandstatus Eda kommun Juni 2018

Nu grävs det för fullt i kommunen. Vi samförlägger med Ellevio när det gäller Västra och Södra Järnskog och arbetet löper på som planerat.

Norra delen av Skillingmark är klart avseende stamnätet och man är i slutet av grävandet ut till resp. fastighet. Nätet kommer att lysas upp under hösten och eftersom den södra delen redan är klar så blir hela Skillingmark uppkopplat.

Samtidigt gräver vår entreprenör både i Växvik och Norra Järnskog, områden som beräknas vara klara att driftsättas under senare delen av året. Förutom detta så dras det fiber i tidigare förlagd kanalisation som ej varit fibrerad.

I Eda kyrkbygd som har Peab som entreprenör återstår ca. 50 kunder att installera till, några måste nås genom att man trycker under järnvägsbanken, vilket gör att det kan dröja fram till höstkanten innan allt är klart.

Sträckan Eda Glasbruk – Lersjön kommer att planeras tillsammans med vägsamfällighetens representanter under augusti månad för att grävningen ska kunna påbörjas under året.

Pengar är sökta av Zitius AB för att kunna nå de fastigheter som är svåra att bygga till på kommersiella villkor, där man också tagit med Norra och Södra By i ansökan.

Länsstyrelsen som förmedlar pengarna från Jordbruksverket kommer att meddela utfallet. Vid ett positivt svar bör i stort sett alla som önskar kunna få fiber. Information kommer så fort kommunen får besked.