Bredbandstatus Eda kommun juli 2022

Bredband ledningar i olika färger i grus

Tisdag 5/7 hade Telia och Peab ett byggmöte gällande statusen på kvarstående utbyggnad i kommunen. Eda kommun hade begärt sig med på mötet eftersom vi har farhågor för att projektet kan bli ytterligare försenat. Peab menar dock att man kommer att hinna bygga färdigt den del som de kallar FÄH-projektet dvs. Fjäll, Ämterud och Häljeboda till 30/9. Man signalerade dock för att kvarstående fastigheter från övriga områden kommer att kräva mer tid under hösten.

Eftersom det är Telia som har gjort upphandlingen så är det de som får ta ställning till ev. åtgärder eftersom man inte blir färdiga i utsatt tid. Från kommunens sida hävdade vi att om så blir fallet kan det vara en bra idé att som kompensation försöka redan under pågående projekt få med en del av de fastigheter som anmält sig under senaste året. Vi har förmedlat den listan med önskade installationer till Telia.

Trevlig Sommar med önskan om en fiberrik höst!

Jan Hellström
Bredbandssamordnare