Bredbandstatus Eda kommun juli 2020

Kablar i olika färger.

Eda kommun har nu lagt grunden för ett sammanhängande fibernät i och med att sista stamnäts-sträckan blir färdig i dagarna - sträckan Häljeboda upp till norska gränsen vid Håvilsrud.

Totalt har kommunen investerat 35 miljoner kronor (inkl. 10 miljoner i erhållna statliga medel) för stamnätet som uppgår till ca. 15 mil och består av 10 delsträckor.

Ansvarig för accessnätet som byggs utifrån stamnätet till medborgarna på landsbygden har varit TeliaCompany (ny beteckning på alla bolag knutna till Teliakoncernen) och det är även TeliaCompany som ansökt om de 18 miljoner som Jordbruksverket bidrar med för att färdigställa Eda kommun.

TeliaCompany gör upphandlingen och har meddelat att när det gäller Ämterud, Häljeboda och Fjäll så är man överens med tilltänkt entreprenör och att arbetet kommer att starta efter semesterperioden.

För de fördyrande fastigheterna samt Norra och Södra By kommer man att sluta avtal under närmsta tiden.

Tyvärr så har upphandlingen dragit ut på tiden, vilket innebär att det krävs några månader av projekteringsarbete innan man kan börja gräva, så troligtvis blir inget område klart förrän någon gång under nästa år om det inte blir en mycket mild vinter.

Eda kommun börjar se slutet på detta omfattande projekt och kommunledningen känner sig nöjda med att man har kunnat erbjuda i stort sett samtliga kommuninnevånare möjligheten att få fiber, något som har visat sig ha stor betydelse för vårt arbetssätt inte minst under pågående pandemi men också för framtiden.