Bredbandstatus Eda kommun januari 2020

Norra Järnskog

3 kunder återstår där fastighetsägarna avvaktar utav olika orsaker.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Västra Järnskog

20 st. kvarstår varav 15 kommer att vara installerade v. 6. De 5 återstående
måste vi avvakta med ytterligare en tid tills bättre förutsättningar ges för markarbeten.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Södra Järnskog

I Korsbyn är det klart för att göra inkopplingsarbeten och ca 20 st. fastigheter kommer att förses med fiber under februari månad.
Målsättningen är att hela Södra Järnskog ska vara klart till halvårsskiftet.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Morast/Lersjön

Alla i Morast är inkopplade.
När det gäller optofiber upp till Lersjön är avtal med Ellevio påskrivet och klart, fiber för upphängning beställd och arbetet kommer att påbörjas någon gång under första kvartalet 2020.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Eda Glasbruk

3 fastigheter kvarstår där fastighetsägarna avvaktar utav olika orsaker.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Övriga föreningar

För Emterud, Fjäll, Häljeboda, övriga undantagna fastigheter samt Norra/Södra By har Telia Company erhållit ytterligare statliga pengar (3 milj) för att kunna färdigställa i Eda kommun. Vi hade hoppats på att de nya pengarna skulle påföras de tidigare erhållna medlen (15 milj) men tyvärr så är inte verkligheten så smidig.

Eftersom det är statliga medel måste utlysning och upphandling till och därför kommer inget arbete igång förrän tidigast april 2020. Att någon annan entreprenör än Relacom skulle komma ifråga är ganska osannolikt men Relacom påbörjar ingen planering innan något är skrivet (vi har verkligen vädjat och Karlstadskontoret vill inget hellre men på hög nivå inom Relacom säger man nej). Så åter igen är vårt tråkiga budskap att det kommer att lösa sig men förhalas ytterligare pga ovanstående.

Kommentar tidningsartikel VF 200127

I artikeln med rubriken ”Målen för bredbandsutbyggnaden nås inte” får man lätt uppfattningen att Eda ligger långt efter övriga eftersom vi endast har 50% anslutningsgrad. Siffran är från okt. 2018, lika för alla kommunerna, och är helt korrekt.

Det som inte framgår är att hela 70 % hade tillgång till fiber i sin närhet men valt att inte ansluta sig. Sedan dess har utbyggnaden fortsatt och vi kommer att erbjuda fiber till i stort sett alla kommuninnevånare men vi kommer aldrig upp i anslutningsgrad 100% eftersom en stor del väljer att avstå.