Bredbandstatus Eda kommun December 2020

Nu är upphandlingen som TeliaCompany(TC) gjort för Eda kommuns(EK) räkning klar. Det har varit en lång resa för att komma i mål men nu är både TC och vinnande anbudsgivare PeabVäst (PV) överens.

Upphandlingen har gällt 18 milj. som kommer från Jordbruksverket för att färdigställa i vår kommun. Man delade upp upphandlingen i en del för de tre återstående fiberföreningarna (Häljeboda, Fjäll och Ämterud) + Norra och Södra By samt en del för de fastigheter som var undantagna i första omgången. Vår uppgift har varit att bevaka att det vi önskat få färdigställt har funnits med i upphandlingarna.

När detta är klart så har i stort sett alla i vår kommun fått erbjudande om fiber. En hel del efteranmälningar har kommit in och för de som bor i närheten där det grävs så kommer uppkoppling att ske i samband med detta.

Andra efteranmälda i områden som inte berörs av upphandlingen kan få vänta tills ett antal fastigheter önskar inkoppling så att kostnaderna för grävning hålls nere. Prisbilden för sådana fastigheter kan variera beroende på avstånd, topografi etc.

EK kommer att kallas till uppstartsmöte med TC och PV under januari månad 2021 där det gäller att spika en tågordning för hur upplägget ska ske. Tidsplaner kommer också att gås igenom och presenteras så fort de finns framtagna. PV har redan fått tagit del av dokumentation gällande stamnätet och gjorda förberedelser för föreningsnäten för att kunna påbörja sin projektering.

Stamnätet som EK har haft ansvaret för är nu helt klart och slutbesiktigat och borgar för att vi kommer att få ett komplett nät med likartad struktur för hela kommunen.