Bredbandstatus Eda kommun dec 2021

Grävmaskin som schaktar

Tyvärr har entreprenören Peab som utför all schaktning och installation åt Telia meddelat att de inte kommer att hinna färdigt under 2021.

Man har problem med tryckningar framförallt i området kring Fjäll och detta har gjort att hela projektet kommer att bli fördröjt.

Man har inte angett något nytt datum för färdigställande utan hänvisar till att man avvaktar tryckningarna innan man kan ge någon tidsplanering.

Vi inom kommunen har kontaktat Telias ansvariga då vi ser att många som har anmält sig under 2021 inte finns med i det pågående projektet.

Vi anser att de fastigheter som kan byggas till en rimlig kostnad bör komma med nu när projektet pågår för sedan lär det bli betydligt dyrare.

Vi kommer att snarast möjligt ha ett möte med Telia angående detta och vi vill även se en lösning på efteranmälningar som kommer i framtiden.