Bredbandstatus Eda kommun augusti 2019

Gränmaskinsskopa

Nu är hela Skillingmark inkopplat och klart. Tack till Skillingmarks fiberförening som gjort en strålande insats och ställt upp med både arbetskraft och service till entreprenörerna som utfört arbetet.

Köla och Eda kyrkbygd är också färdigbyggda. Efter mycket krångel i början så kom arbetet så småningom igång, då entreprenören hyrde in kompetent personal. Tack till Köla och Kyrkbygdens föreningar som aldrig gav upp.

För återstående föreningar / tätorter har Eda kommun fått följande statusrapport från Relacom vid möte 2019-08-15

Norra Järnskog

Under augusti kopplas 45 kunder in, därefter resterande med förhoppning att allt ska vara klart okt-nov.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Västra Järnskog

Påbörjas ut till kunder under början av hösten och målsättningen är att området ska vara färdigbyggt innan årets slut.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Södra Järnskog

Merparten av all kanalisation klar och inkoppling sker i Hajom (ca. 20 st.) under september, sedan är ambitionen att allt ner till Saxebyn ska vara klart vid årsslutet. Brårud kommer att färdigställas under 2020.
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Morast/Lersjön

All fiber för stamnätet är förlagd fram till Västergården, återstår att få den svetsad och godkänd av kontrollant. Förhoppningsvis påbörjas inkoppling av kunder under september med målsättningen att allt ska vara klart innan årets slut. Lersjön kommer att kopplas in under 2020 men arbetet med stamnätet som kommer att hängas i elstolparna beräknas starta under hösten.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Eda Glasbruk

Saknar fiberförening eftersom det är en tätort och byggs därför ut av Skanova själva.
Här kvarstår vissa funderingar om vilken typ av stamkabel man ska använda sig av över älven från tele-stationen, men om det löses under början av hösten så är även här ambitionen att allt ska vara på plats under året.
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Övriga föreningar

Alla föreningsnäten byggs av Skanova/Telia och avropas till Relacom. Föreningarna Ämterud, Häljeboda och Fjäll har fortfarande inte avropats eftersom upphandlingen, gällande de stödpengar som tilldelats Skanova att bygga färdigt i Eda, ej är klar. Tyvärr har den dragit ut på tiden och besked kommer tidigast under september vilket gör att byggstart för dessa områden blir först under 2020.

Sista dag för inlämning av upphandlingsanbud är 31/8 och så fort vi får höra något från Skanova som handhar upphandlingen så kommer vi att lägga ut det på den här sidan.