Bredbandstatus Eda kommun april 2022

Bredbandstatus

Eda kommun har tillsammans med Region Värmland haft möte med Telia där vi fått bekräftat att kvarvarande utbyggnad av fibernätet fortsätter under april månad samt att entreprenören Peab har t.o.m september månad på sig att bli klara. Under denna tid kommer inga nyanmälningar att orderbekräftas men man kan registrera sig för att få bredband senare.

Detta accepterades av alla parter eftersom det nu gäller att få klart med det som ingår i nuvarande projekt.

Från kommunens och regionens sida framfördes att vi måste komma fram till en handlingsplan för framtida efteranmälningar och det gäller både tätorterna och landsbygden.

Telia sa sig vara med-vetna om att nuvarande upplägg inte var bra och att man håller på att se över det här internt. Man bad om att få återkomma när man är färdiga och lovade att tillsammans med oss få fram enhetliga skriftliga riktlinjer för hur framtida anmälningar om fiber ska hanteras.

En bidragande orsak till stoppet i december var att de s.k AT-borrningarna (bergsborrningar) som behövs på ett antal ställen inte utfördes. De kommer nu att komma igång i början på april månad och därefter kommer schaktning och plöjning påbörjas.

Vi håller nu tummarna för att allt kommer att flyta på och att vi kan få färdigt nuvarande projekt samt finna lösningar för framtida efteranmälningar.