Bredbandstatus Eda kommun april 2020

Norra Järnskog
Ytterligare 2 nya kunder har anmält intresse
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Västra Järnskog
3 inkopplingar kvarstår
Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Södra Järnskog
10 inkopplingar kvarstår

Utförare: Relacom / LP-Net / Glava Gräv

Morast/Lersjön
Stamfiber upp till Lersjön är klart. Fibrering i Lersjöns accessnät påbörjas v.19 och allt beräknas var klart till halvårsskiftet
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Eda Glasbruk
Klart
Utförare: Relacom / Tele Total / Glava Gräv

Övriga föreningar
För Emterud, Fjäll, Häljeboda, samt de fastigheter som är undantagna pga. för dyra anslutnings-kostnader (drygt 50-tal fastigheter spridda inom kommunen) samt Norra/Södra By har Telia erhållit statliga pengar (18 milj) för att färdigställa dessa områden/fastigheter. I förra statusrapporten skrev vi att vår förhoppning var att Telias upphandling av entreprenör skulle vara klart under april månad men så är inte fallet. Upphandlingen har legat ute men Telia tycker att de bud som kommit in ligger alldeles för högt. Man uttrycker sig så här till oss på kommunen:
 
”Just nu diskuterar vi projektet med anbudsgivarna. Då det är ett stort projekt med många parametrar i, så tar dessa diskussioner och förhandlingar tid. Ambitionen just nu är att försöka se en slutförhandling under maj månad. Återkommer så fort vi har en uppdatering för projektet.”

Om man inte kommer vidare så innebär det naturligtvis att Telia inte får behålla de utlovade medlen och vi måste se oss om efter en annan lösning, vilket vi hoppas slippa. Helt klart är dock att eftersom processen har dragit ut på tiden så kommer inte återstående arbeten att kunna slutföras under det här året.

Ingen förprojektering är gjord eftersom ingen vågar göra den utan att man har garantier för att byggnationen blir av.

Vi beklagar den uppkomma situationen men kan för tillfället inte påverka den eftersom vi inte kan agera så länge Telias upphandling pågår.