Varför fiber?

Det finns många som undrar kring varför det ska skaffa fiber. Här nedan kan du läas mer om vika fördelar det finns med att ansluta sig.

Som kommuninvånare finns det flera tydliga fördelar:

  • Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
  • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster m.m.
  • Möjliggör arbete och studier på distans.
  • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät håller på att nedmonteras).
  • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
  • Värdet på din fastighet ökar.

Som kommun vill vi fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi vill vara en plats där boende, företagare och besökare erbjuds en tillvaro som är väl anpassad för de varierande behov som finns. Tillgången till fiber är en viktig pusselbit i detta.