Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Brandsäkerhet i verksamheter Skriv ut

 

Vissa verksamheter ska lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd, bland annat hotell, vandrarhem, samlingslokaler för fler än 150 personer, restauranger med alkoholtillstånd för fler än 50 personer samt större industriverksamheter.

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att verksamheten själv regelbundet kontrollerar sitt brandskydd. I många fall ska dessa kontroller dokumenteras. Dessutom ska de anställda ha utbildning och kompetens att hantera brandtillbud. Utrymningsövningar ska genomföras i de fall det krävs. Räddningstjänsten är ett stöd för verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet.

På större företag kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i befintligt ledningssystem. I hemmet innebär det systematiska brandskyddsarbetet att man har en brandvarnare som man regelbundet kontrollerar batteriet i.

En utsedd brandskyddsansvarig har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är också viktigt att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har delat upp ansvaret för brandskyddet mellan sig. En så kallad gränsdragningslista kan här vara till stor hjälp.
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit