Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Föräldrasamverkan Skriv ut

 
forskola

Inskolning

När ett barn börjar i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller fritidshem ska vårdnadshavarna medverka under inskolningstiden. Vårdnadshavare och personal planerar tillsammans för denna tid.

Detta är grunden för ett fortsatt samarbete med barnets bästa i fokus.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare två gånger per år. Om behov eller önskemål finns hålls flera utvecklingssamtal. På samtalen pratar vi om barnets utveckling och lärande, trivsel samt tittar i barnets portfoliepärm som tydliggör utvecklingen och lärandet.


Samverkan

Huvudansvaret för barnets fostran ligger på vårdnadshavarna. Ett väl utvecklat samarbete mellan vårdnadshavare och personal är därför en självklar del av verksamheten. Vårdnadshavarna ska uppleva att de kan påverka innehållet i arbetet.

 

I Eda kommun vill vi ha en öppen och ärlig kommunikation mellan personal och vårdnadshavare. Om ni upplever något negativt angående ert barn, kom till oss och berätta med en gång. Det blir, tyvärr, mer och mer vanligt att använda sig av olika webbforum och vi vill hellre bemöta kritiken direkt på plats, så att vi har/ges möjlighet att förbättra vårt arbete.

 

Om man inte vill ta det med oss direkt, finns även klagomålshanteringen att tillgå, där kan man välja att vara anonym eller skriva namn.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Barnomsorgsexpedition

Malin Nilsson

Assistent

mob 070-101 45 22

malin.nilsson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit