Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Allmän förskola Skriv ut

 
forskola

Skollagen föreskriver att alla barn ska, från höstterminen det år barnet fyller tre år, erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, det man i dagligt tal benämner "allmän förskola". Barnomsorgsavgiften får då bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året.

 

I Eda kommun gäller följande regler för barnomsorgsavgiften, för barn mellan tre och fem år:

  • Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per skolår, det vill säga under terminstid, och är avgiftsfri.
  •  Förskolechef och personal på förskolan tar ställning till hur den allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer.
  •  Eftersom den allmänna förskolan för tre- till femåringar är avgiftsfri, kommer de som endast utnyttjar 15 timmar per vecka, inte att debiteras någon avgift.
  •  De som utnyttjar mer än 15 timmar, kommer att debiteras enligt Eda kommuns maxtaxemodell på så sätt, att avgiften beräknad på den totala omsorgstiden reduceras. Av praktiska skäl kommer denna reduktion (28 %) att fördelas jämnt över året - alltså även under icke-terminstid.
  •  Avgiftsreduceringen gäller även för barn i familedaghem.
  •  Reduceringen gäller från 1 september det år barnet fyller tre år fram till 31 juli det år barnet fyller sex år och ska börja förskoleklass och då eventuellt behöver tillsyn vid fritidshem.
  • Läsårstider styr vistelsen i allmän förskola. Inför det nya läsåret informerar barnomsorgsassistenten vårdnadshavarna om skillnaden mellan allmän förskola och annan förskoleplats. Vårdnadshavarna väljer då om barnet ska vara ett allmän-förskola-barn eller ett barn som har avgift. Anmälan till Allmän förskola placering görs på särskild blankett. Nytt schema lämnas alltid in vid nytt läsår eller vid förändring under året. Vid terminens start går personalen i förskolan och familjedaghemmen igenom kommande läsårs tider med varje barns vårdnadshavare. Det är viktigt att personalen här är tydlig med vilken dag terminen slutar och att man sedan inte har tllgång till en förskoleplats förrän nästa termin börjar. 

 

Om man vill ansöka om Allmän förskola, gör man det via blankett som finns under fliken Blanketter.
Ansökningstiden är 2 månader

 
Sidansvarig: Malin Nilsson
Barnomsorgsexpedition

Malin Nilsson

Assistent
mob 070-101 45 22


Mina favoriter
Spara sidan som favorit