Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Slam och latrin Skriv ut

 

Slamtömning

Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar ingår i kommunens renhållningsansvar. Normalt har enbostadshus slamtömning en gång varje år och fritidshus en gång vartannat år.


Slammet körs till något av kommunens avloppsreningsverk där det renas. Det avvattnade avloppsslammet körs till Lundens avfallsanläggning där det komposteras i väntan på annan användning.


Komposten blandas till anläggningsjord. Kroppstadsfors friluftsområde har förskönats delvis med hjälp av komposterat avloppsslam. 


Det mesta av det komposterade avloppsslammet kommer att användas vid sluttäckningen av Lundens avfallsanläggning.
Sidansvarig: sofia andersson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit