Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Lågenergilampor Skriv ut

 
Lågenergilampa

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver och det är viktigt att uttjänta lågenergilampor eller lysrör inte slängs med de vanliga hushållssoporna, utan att det tas om hand som miljöfarligt avfall. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg.

 

Uttjänta lågenergilampor och lysrör kan lämnas på Lundens avfallsanläggning.

 

Om en lågenergilampa eller lysrör går sönder frisätts kvicksilver. Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för låga halter av kvicksilver men gasformigt kvicksilver tas lätt upp vid inandning och av försiktighetsskäl ska exponering undvikas.

 

Utdrag ur Kemikalieinspektionens rekommendationer om hur lågenergilampor och lysrör ska tas om hand om de går sönder (2011-01-24):

 

När en kall lampa går sönder

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.


Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

 

När en varm lampa går sönder

Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa.


Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.


Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna. 
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit