Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Farligt avfall Skriv ut

 
batterier

Vad är farligt avfall och var ska det lämnas?


Farligt avfall är antingen explosivt , brandfarligt och mycket brandfarligt, hälsoskadligt, giftigt eller mycket giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt  och allergiframkallande. Hit hör de flesta kemikalier som används i hushållet t ex lösningsmedel och avfettningsmedel.


Lågenergilampor och lysrör räknas som farligt avfall. Hantera även övriga elektriska produkter/ elektronik som farligt avfall.  


Farligt avfall får inte lämnas i den vanliga soppåsen /soptunnan.


Farligt avfall (utom medicinrester, smittfarligt  och stickande/skärande) lämnas på Lundens återvinningscentral.

 


Medicinrester, kanyler och sprutor ska lämnas på närmaste apotek. Kanyler och sprutor lämnas in i sluten behållare avsedd för detta. 


Framtiden

Med provår 2018 kommer lokal insamling av farligt avfall omfattande glödlampor, lågenergilampor och småelektronik att införas genom sk avfallskiosker. Målsättningen är att lokal insamlings ska finnas i samtliga tätorter i kommunen, senast år 2019.
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit