Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Eldning avfall Skriv ut

 
eld

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken inomhus i kaminen eller utomhus i tunna eller på marken. Enligt miljöbalken ska eldning av avfall åtalsanmälas.

 

Att elda avfall i en anläggning som inte är avsedd för detta innebär bland annat låga förbränningstemperaturer, varierande lufttillförsel och brist på rökgasrening, vilket medför att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök bildas hundratals andra ämnen som inte syns med blotta ögat. Ämnen som normalt bildas är exempelvis dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns även risk att kolväten, PAH:er, som är cancerframkallande, och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador, bildas när man eldar avfall.

 

Torrt trädgårdsavfall är undantaget från förbudet och får eldas under vissa förutsättningar, se "trädgårdsavfall”.


Dispens

För eldning av övriga avfallsslag kan dispens sökas hos miljösektionen, men det är ytterst sällan dispens beviljas i och med att bortskaffning genom eldning normalt medför en negativ miljöbelastning och innebär bristande resurshushållning.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit