Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Dispensansökningar Skriv ut

 

Undantag från skyldigheten att lämna avfall

Man kan söka om dispens från kravet att lämna hushållsavfall. Man måste då påvisa att man tar hand om på sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Gällande kriterier finns i kommunens avfallsföreskrifter.


Det enda avfall som får eldas är trädgårdsavfall i mindre mängder.  Matavfall får komposteras efter anmälan till miljösektionen. Kompostering ska ske i skadedjurrsäker kompost för åretruntbruk.


För fastighet med byggnad som är obebolig (förfallen) går det att ansöka om total befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren det vill säga, kommunen. Den som beviljas totalbefrielse befrias samtidigt från renhållsningsavgifter. Befrielse beviljas för  tre år i taget.


Obebyggda fastigheter betalar inte renhållningsavgift om inget avfall uppkommer på fastigheten.  
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit