Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vad händer efter en anmälan Skriv ut

 

När en anmälan inkommit till socialtjänsten rörande ett barn som far illa kontaktas alltid vårdnadshavarna. Om barnet är 15 år får barnet själv information. Om anmälan avser ett yngre barn görs en bedömning från fall till fall om barnet ska kontaktas i initialskedet.

En anmälan som rör en vuxen person innebär att denne kallas till socialkontoret för samtal om uppgifterna i anmälan.

Socialtjänsten genomför ett sk ”bedömningssamtal”. Detta innebär att vårdnadshavare och barn/ den vuxne får ta del av anmälan. De ges möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan. Med detta samtal som grund beslutas om utredning ska inledas eller ej (11:1 Socialtjänstlagen).

Som anmälare kan Du kontaktas för förtydligande av uppgifterna i anmälan eller som referent i utredningen.
 

Socialtjänstlagen 14 kap

1 § [Anmälningsskyldighet då barn far illa]

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att vårdutskottet behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till utskottet.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till vårdutskottet om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att vårdutskottet behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. [2003:407]

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till vårdutskottet om de i sin verksamhet far kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandlas i hemmet. [2003:407]

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna vårdutskottet alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. ”




Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
För kontakt med socialtjänsten:

Kontorstid: 08.00-16.30 Socialtjänsten nås via kommunens växel
tfn 0571-281 00


Akuta ärenden efter kontorstid

Socialjour

ring 112 SOS Alarm



Mina favoriter
Spara sidan som favorit