Ang Covid-19 Gunnarsbyskolan

Gunnarsbyskolan

Förra veckan fick vi reda på två misstänkta fall av Covid-19 på Gunnarsbyskolan. Vi följde de riktlinjer som kommunen och Folkhälsomyndigheten gått ut med och uppmanade elever i de två klasser där fallen fanns att åka hem i väntan på testresultat.

I det ena fallet har vi idag fått bekräftat att det INTE är Covid- 19. I det andra fallet har det inte gjorts någon provtagning då Region Värmland i fredags ändrade sina riktlinjer för detta enligt följande:

Om du är sjuk och har symtom på det nya coronaviruset ska du stanna hemma och minimera dina sociala kontakter tills du varit symtomfri i 48 timmar. I nuläget provtar vi endast inneliggande patienter och de som behöver läggas in på sjukhus

Det som gäller för dessa klassen där provtagning gjorts har undervisning som vanligt från och med tisdag 17 mars, men den andra klassen uppmanar vi att eleverna är hemma resten av veckan.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens riktlinjer som finns på kommunens hemsida samt på edwise och Facebook Gunnarsbyskolan f-9. 

2022-06-22