Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Personuppgifter Skriv ut

 
gdpr.png

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.


Eda kommunbibliotek ingår i ett samarbete mellan folkbiblioteken och en del skolbibliotek i de värmländska kommunerna som kallas Bibliotek Värmland. Du kan läsa om samarbetet på www.bibliotekvarmland.se.


Biblioteken som ingår i Bibliotek Värmland och som du lånar eller reserverar media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek Värmland där du lånar och reserverar media. Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten av säker identifiering.


Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Bibliotek Värmland enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun (DSN), med organisationsnummer 212000–1850 och adress Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Alla kommuner som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland är också samverkande parter i DSN.


Dataskyddsombud för DSN finns på Karlstads kommuns kommunledningskontor och nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.


För mer information om hur biblioteket hanterar dina personuppgifter se Bibliotek Värmlands hemsida
Sidansvarig: Lawe Christoffersson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit