Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

5 000 kronor till handikappföreningen FalkenSkriv ut

 

Folkhälsorådet arrangerade i februari Hjärtliga veckan. Där uppmanades Edaborna att delta i en motionskampanj, och varje redovisad deltagare gav Handikappföreningen Falken Eda/Arvika/Årjäng 5 kronor.


Denna uppmaning lydde Edaborna och hela 1005 personer deltog och bidrog glädjande med 5025 kronor till föreningen.  


Folkhälsorådet motiverar sitt val av förening med att ”Falken riktar sin verksamhet till en grupp i samhället som ofta får stå tillbaka. Genom trevlig gemenskap och fysisk aktivitet arbetar man för att öka välbefinnandet hos sina deltagare och därigenom bidrar man till ett värdefullt folkhälsoarbete i våra kommuner.”


Ordförande Magnus Lindström uppvaktades i samband med tävlingen Falkenslaget och tog glatt emot pengarna. Falken har idag ca 80 medlemmar i Eda/Arvika/Årjäng och bedriver bowling, fotboll, skytte och skikart vintertid.


Föreningen har till uppgift att genom motion, rekreation och tävlingsidrott främja de handikappades fysiska och psykiska hälsa. Att skapa värdefull fritidssysselsättning och främja gott kamratskap bland ungdom och vuxna. 

Tillbaka